ТЕСТ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ - ТРЕТМАН, ЕФЕКТИ И РИЗИЦИ - ТРЕТМАНИ

Тест интелигенцијеИзбор Уредника
Преактиван мехур (иритабилни бешика)
Преактиван мехур (иритабилни бешика)
Тест интелигенције подразумева се научни инструмент који се користи за утврђивање квоцијента интелигенције испитиване особе. У наставку је детаљније дефинисан термин интелигенције и његова примена и