ПРОЦЕНА - ФУНКЦИЈА, ЗАДАЦИ И БОЛЕСТИ - КРПЕРПРОЗЕССЕ

проценаИзбор Уредника
Клоназепам
Клоназепам
Процена обликује перцепцију и као несвесни и као свесни процес. Овај природни део перцепције је релевантан, на пример, као функција филтера и самим тим узрок селективности процеса перцепције. А