ЗБИР - ФУНКЦИЈА, ЗАДАТАК И БОЛЕСТИ - КРПЕРПРОЗЕССЕ

СумирањеИзбор Уредника
Дигастрични мишић
Дигастрични мишић
Збир је телесни процес унутар визуелног процеса. Следећи чланак бави се дефиницијом појмова и функцијом сакупљања и испитује питање шта они који утичу опажају када је процес сакупљања поремећен.