ИЗВАНСТАНИЧНИ МАТРИКС - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЈА И БОЛЕСТИ - АНАТОМИЈА

Екстрацелуларног матриксаИзбор Уредника
Дигастрични мишић
Дигастрични мишић
Изванстанични матрикс (ЕЦМ) садржи све телесне супстанце које се налазе изван ћелија у међућелијском простору. ЕЗМ је од великог значаја за снагу и облик ткива и као носилац за крв и