ФЛАВИВИРИДАЕ - ИНФЕКЦИЈА, ПРЕНОС И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕНА

ФлавивиридаеИзбор Уредника
Субментална артерија
Субментална артерија
Флавивиридае су вируси који су класификовани као РНА вируси због једноланчане РНА. Родови Пестивирус, Флавивирус и Хепацивирус припадају породици Флавивиридае.