ПИНОЦИТОЗА - ФУНКЦИЈА, ЗАДАЦИ И БОЛЕСТИ - КРПЕРПРОЗЕССЕ

ПиноцитозаИзбор Уредника
Субментална артерија
Субментална артерија
Израз пиноцитоза сеже до грчке речи „пинеин“, која се у преводу с немачког глагола „пије“ и „китос“, што значи „шупљина“ или „ћелија“. Ћелије узимају течност (пиноцитоза) и чврсте материје (фагоцитоза) у облик