ОПТИЧКА КОХЕРЕНЦИЈСКА ТОМОГРАФИЈА - ЛЕЧЕЊЕ, ЕФЕКТИ И РИЗИЦИ - ТРЕТМАНИ

Оптички кохерентност томографијаИзбор Уредника
Дигастрични мишић
Дигастрични мишић
Оптичка кохеренцијска томографија (ОЦТ) као неинвазивна метода снимања углавном се користи у медицини. Различита својства рефлексије и расипања различитих тканина чине основу ове методе. Као што